• Image 02
  • Image 02
  • Wywóz odpadów
  • Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Pamiętaj: Najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Koszalina - 15.12.2012.

Przygotowania do Wszystkich Świętych w Koszalinie

Trwają intensywne prace inwestycyjne i  porządkowe na koszalińskim Cmentarzu Komunalnym.

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej chcą je zakończyć przed Wszystkimi Świętymi. Co roku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Koszalinie inwestuje w porządkowanie i upiększanie Cmentarza Komunalnego. Firma na zlecenie miasta zarządza 36 hektarową nekropolią na której spoczywa ponad 50 tysięcy koszalinian.

ZAPYTANIE OFERTOWE - „Oferty na dostawę nowej wytwornicy do produkcji solanki”

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Koszalinie zaprasza do złożenia;

„Oferty na dostawę nowej wytwornicy do produkcji solanki”.

  1. 1.Formularz ofertowy – załącznik nr 1.
  2. 2.Opis przedmiotu zamówienia. Parametry techniczne; załącznik nr 2.

Prosimy o przysłanie oferty;

  1. 1.Wypełniony załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
  2. 2.Wypełniony załącznik nr 2 - Opis przedmiotu zamówienia.

Termin złożenia oferty;

do godziny 1200 dnia 27 października 2012 roku.

Osoby upoważnione do udzielania informacji;

Dariusz Papka , tel. 502 680 774; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Do pobrania: Formularz ofertowy oraz Opis przedmiotu zamówienia (doc)

Regulamin

Losowania przez PGK Spółkę z o. o. z siedzibą przy ul. Komunalnej 5 w Koszalinie stanowisk handlowych położonych przy ul.Gnieźnieńskiej 44 w Koszalinie do prowadzenia działalności handlowej w zakresie handlu artykułami przemysłowymi i kwiatami.

pobierz regulamin

Zapytanie ofertowe: Dostawa łyżki z hydraulicznie dociskanymi szczękami do ładowarki JCB 536-60

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dostawa łyżki z hydraulicznie dociskanymi szczękami do

ładowarki JCB 536-60

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143)zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o cenę na dostawę 

1.     Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.,  ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin.

2.      Przedmiot zamówienia: Łyżka z hydraulicznie dociskanymi szczękami ( łyżko – krokodyl )
o szerokości 2,4 m, pojemności roboczej 2,2m3, marki Emily, dostosowanej do pracy z adapterem

i hydrauliką ładowarki Interhandler JCB 536-60. Posiada lemiesz o twardości 500 HB, mocowany
na śruby do spodniej części łyżki, będący elementem wymiennym.                  
                                                                                                                                                                                

3.     Termin realizacji zamówienia:  Do 7-miu tygodni od daty otrzymania zamówienia.

4.     Inne istotne warunki zamówienia: dostawa do P.G.K. Sp. z o.o. Koszalin, Regionalny Zakład Odzysku Odpadów , ul. Lubuszan 80, Sianów. Przeprowadzenie próbnej pracy łyżki wraz ze szkole-niem operatorów. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat CE. Gwarancja minimum 12 miesięcy od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru.  

5.     Sposób przygotowania oferty.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”.

Ofertę złożyć należy w siedzibie zamawiającego:

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.

ul. Komunalna 5

75-724 Koszalin

Sekretariat Przedsiębiorstwa

 Termin złożenia oferty:

Ofertę złożyć należy do dnia 2012-10-26 do godz. 14:30

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami

Jest:                    inż. Andrzej Bułka,                    mgr inż. Marek Zalewski

Nr telefonu:          502 554 623,                       508 373 470    fax. 94 3185 365

E-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                      Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.                                                                          

Godziny pracy

 Godziny pracy Działu Obsługi Klienta:
Poniedziałek 900 - 1600
Wtorek 900 - 1600
Środa 900 - 1600
Czwartek 900 - 1700
Piątek 900 - 1600

tel. 94 348 44 22,

94 348 44 30,

94 348 44 45,

94 348 44 46,

94 348 44 38 - fakturowanie

fax 94 348 44 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Kasa Przedsiębiorstwa czynna
od poniedziałku do piątku 700 - 1500